Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch tỉnh Long An kiểm điểm

09/01/2015 08:40

Từ kết quả thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Long An tự kiểm điểm về trách nhiệm cá nhân trong việc tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng…

Ngôi biệt thự của ông Truyền tại xã Sơn Đông, TP.Bến Tre.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Long An tự kiểm điểm về trách nhiệm cá nhân trong việc tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng…

Ông Nguyễn Chiến Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký Thông báo kết luận thanh số 3274/TB-TTCP về trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Long An trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thời gian từ năm 2011 đến tháng 6/2013.

Kết luận nêu rõ, một số cuộc thanh tra hành chính có vi phạm về trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra; một số cuộc thanh tra không có biên bản công bố quyết định thanh tra, không có thông báo kết thúc thanh tra, không bám sát nội dung của quyết định thanh tra và kế hoạch thanh tra được phê duyệt; kết luận một số cuộc thanh tra chưa xử lý hết các sai phạm được phát hiện qua thanh tra.

Có văn bản kết luận Thanh tra có đóng dấu mật, vi phạm nghiêm trọng Luật Thanh tra 2010 và Nghị định số 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Trong công tác tiếp dân, nhìn chung việc tiếp dân của lãnh đạo các cấp không đảm bảo số ngày theo quy định. Duy nhất có Chủ tịch UBND huyện Bến Lức tiếp dân theo đúng định kỳ. Cá biệt là Sở Y tế Long An không tiếp dân ngày nào và Sở Tài nguyên Môi trường Long An tiếp dân được hai ngày.

Liên quan đến việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo: Việc thụ lý giải quyết đơn thư có nhiều sai sót, vi phạm như: không có quyết định thụ lý, không có kế hoạch thực hiện và không có thông báo thụ lý. Quá trình giải quyết còn để xảy ra tình trạng, không nhất quán trong việc giải quyết đơn thư liên quan đến việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ giải quyết tranh chấp không đảm bảo tính pháp lý; thẩm tra xác minh chưa chặt chẽ dẫn đến áp dụng pháp luật để giải quyết chưa chính xác, làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng: không đơn vị nào nhập danh sách những người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức phê duyệt trước khi tiến hành việc kê khai. Một số đơn vị cấp huyện không thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Qua công tác tự kiểm tra nội bộ và công tác thanh tra, số vụ việc được phát hiện là có dấu hiệu tham nhũng không được chuyển sang cơ quan điều tra…

Từ kết quả thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Long An tự kiểm điểm về trách nhiệm cá nhân trong việc tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng liên quan đến những hạn chế, thiếu sót và vi phạm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được thanh tra. Khẩn trương chấn chỉnh những hạn chế, vi phạm mà Thanh tra Chính phủ đã phát hiện và nêu trong kết luận thanh tra, trong đó có xem xét trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị được thanh tra có quá nhiều hạn chế, sai sót và vi phạm, trong đó có trách nhiệm của Thanh tra tỉnh trong vai trò, trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh Long An quản lý nhà nước về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng nhưng chưa làm tròn trách nhiệm được giao. Tổ chức kiểm điểm nghiêm việc chưa chấp hành nghiêm việc tiếp dân của Thủ trưởng cấp, ngành.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo xử lý nghiêm những trường hợp chậm tổ chức kê khai tài sản, thu nhập; chậm thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; không công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Đồng thời tăng cường việc phát hiện tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách khi để xảy ra tham nhũng.

(Theo Công An Nhân Dân)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video