+
Aa
-
Thủ tướng phê duyệt Đề án kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên
17/01/2014 17:00

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 – 2020”.

Phấn đấu đến năm 2020, Vùng Tây Nguyên có trên 95% công chức cấp xã đạt trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên

Mục tiêu của Đề án là tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực quản lý, điều hành; phát huy dân chủ và quyền chủ động của cơ sở nhằm tăng cường và thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền cơ sở với nhân dân, góp phần xây dựng Tây Nguyên vững mạnh toàn diện.

Theo đó, trong giai đoạn năm 2014 – 2020, Đề án sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách hiện hành như chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở đi đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy định về vị trí việc làm và biết tiếng dân tộc đối với cán bộ, công chức người Kinh công tác tại vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ việc thực hiện quy hoạch tạo nguồn cán bộ cơ sở, đặc biệt là người dân tộc thiểu số nhằm đáp ứng yêu cầu về cán bộ, công chức ở cơ sở đạt chuẩn cho nhiệm kỳ 2016 – 2021 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức được tăng cường về cơ sở khó khăn của các địa phương vùng Tây Nguyên, nhất là đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Quyết định số 56/2006/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 và Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010.

Đề án cũng thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn để đến năm 2020 có trên 85% cán bộ chuyên trách và trên 95% công chức cấp xã đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên; trên 85% cán bộ chuyên trách đạt trình độ từ trung cấp lý luận chính trị trở lên và trên 60% công chức đạt trình độ từ sơ cấp lý luận chính trị trở lên…

Bên cạnh đó, xây dựng chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cơ sở đi đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy định về vị trí việc làm.

Tăng cường cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt cho hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã; đến năm 2020, cơ bản các xã, phường, thị trấn vùng Tây Nguyên có trụ sở làm việc được kiên cố hóa và các trang thiết bị làm việc cần thiết theo quy định.

Vùng Tây Nguyên trong Đề án bao gồm 5 tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và 21 huyện miền núi giáp Tây Nguyên thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước.

(Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều