Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình Quốc hội quyết định số Phó Thủ tướng và việc thành lập, bãi bỏ các Bộ, cơ quan ngang Bộ của Chính phủ

30/07/2007 11:02

Sáng 30/7, tại Hội trường Ba Đình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội quyết định số Phó Thủ tướng; việc thành lập, bãi bỏ các Bộ và cơ quan ngang Bộ của Chính phủ nhiệm kỳ quốc hội khóa XII; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận đọc Báo cáo thẩm tra Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ.Theo Tờ trình trên, số Bộ, cơ quan ngang Bộ dự kiến giảm từ 26 xuống còn 22.

Cụ thể:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình Quốc hội quyết định số Phó Thủ tướng và việc thành lập, bãi bỏ các Bộ, cơ quan ngang Bộ của Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình Quốc hội quyết định số Phó Thủ tướng và việc thành lập, bãi bỏ các Bộ, cơ quan ngang Bộ của Chính phủ

– Hợp nhất Bộ Thủy sản và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– Hợp nhất Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại, lấy tên là Bộ Công thương;

– Giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em; những chức năng, nhiệm vụ trước đây của Ủy ban sẽ được chuyển về các Bộ, ngành liên quan khác;

– Hợp nhất Ủy ban Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch với mảng văn hóa của Bộ Văn hóa- Thông tin thành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Ngoài ra, hợp nhất Bộ Bưu chính, Viễn thông và mảng báo chí, xuất bản của Bộ Văn hóa- Thông tin, lập thành Bộ Thông tin truyền thông; Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thêm chức năng, nhiệm vụ liên quan đến khu vực biển sẽ đổi tên thành Bộ Tài nguyên, môi trường và biển.

Như vậy, tổng số thành viên của Chính phủ sẽ là 28 (giảm hai so với hiện tại). Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chính phủ cũng sẽ được rút gọn lại dựa trên việc sắp xếp lại các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ hiện nay theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, liên thông và giảm các đầu mối trực thuộc.

Theo Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến số Phó Thủ tướng sẽ là 5 Phó Thủ tướng (tăng thêm hai so với hiện tại), gồm: 1 Phó Thủ tướng Thường trực, 1 Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế ngành, 1 Phó Thủ tướng kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, 01 Phó Thủ tướng phụ trách văn hóa – xã hội và 1 Phó Thủ tướng kiêm Phó Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Trung ương.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận đọc Báo cáo thẩm tra về số Phó Thủ tướng; việc thành lập, bãi bỏ các Bộ và cơ quan ngang Bộ của Chính phủ. Báo cáo thẩm tra nêu rõ, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành với Tờ trình của Chính phủ về số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Khóa XII và số các Phó Thủ tướng. Tuy nhiên, Chính phủ nên cân nhắc việc nêu cụ thể 1 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và 1 Phó Thủ tướng kiêm Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương mà nên nêu khái quát hơn 1 Phó Thủ tướng phụ trách đối ngoại và 1 Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực nội chính. Ủy ban Pháp luật của Quốc hội ủng hộ việc sáp nhập các Bộ, ngành, tuy nhiên cũng lưu ý việc lập các Bộ đa ngành thời gian tới cần tránh việc sắp xếp một cách cơ học, tạo thêm nhiều tầng lớp trong quản lý đa ngành.

Chiều nay (30/7), các Đoàn đại biểu Quốc hội họp trao đổi về dự kiến số Phó Thủ tướng; việc thành lập, bãi bỏ các Bộ và cơ quan ngang Bộ của Chính phủ. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến các đại biểu Quốc hội về nội dung trên.

Sáng mai (31/7), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng sẽ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận của các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến số Phó Thủ tướng, thành lập, bãi bỏ các Bộ và cơ quan ngang Bộ của Chính phủ. Sau khi Thủ tướng Chính phủ báo cáo tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Quốc hội sẽ thảo luận và quyết định số Phó Thủ tướng; thông qua nghị quyết về việc thành lập, bãi bỏ các Bộ và cơ quan ngang Bộ của Chính phủ.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video