Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tạo động lực phát triển thị trường khoa học và công nghệ

14/04/2007 11:07

Phát biểu trong chuyến làm việc tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh những việc ngành cần làm trong thời gian tới là rà soát, bổ sung các cơ chế chính sách để tạo động lực phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống; lựa chọn các chương trình đề tài trọng điểm trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và ứng dụng… Ngày 13-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ. Cùng đi với Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các bộ: Giáo dục và Ðào tạo, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tạo động lực phát triển thị trường khoa học và công nghệ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tạo động lực phát triển thị trường khoa học và công nghệ

Thay mặt các cán bộ quản lý, các nhà khoa học, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong đã báo cáo với Thủ tướng một số kết quả hoạt động khoa học và công nghệ nổi bật những năm qua trong việc hoàn thiện môi trường pháp lý, đổi mới cơ chế chính sách, xây dựng thị trường công nghệ, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ phát triển nông nghiệp – nông thôn, ứng dụng công nghệ cao.

Bộ trưởng còn báo cáo với Thủ tướng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2007 và những năm tiếp theo. Trong đó, đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng năm vấn đề cụ thể để hoạt động khoa học và công nghệ ngày càng bám sát, giải quyết những vấn đề thiết thực của cuộc sống.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi của các bộ, ngành có liên quan, phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng cho rằng hoạt động của ngành trong thời gian qua đã cụ thể hóa được các chủ trương chính sách lớn của Ðảng và Nhà nước về khoa học và công nghệ; thật sự phát huy hiệu quả trong thời kỳ CNH, HÐH đất nước; nâng cao sức cạnh tranh cho nền kinh tế, doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế bước đầu hình thành thị trường công nghệ.

Thủ tướng cũng nêu lên một số hạn chế của ngành khoa học và công nghệ trong thời gian qua: còn thiếu cơ chế chính sách bảo đảm cho các nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật;lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ vừa thiếu vừa yếu so với yêu cầu của thực tế.

Thủ tướng nhấn mạnh những việc ngành khoa học và công nghệ cần làm trong năm 2007 và những năm tiếp theo: Rà soát, bổ sung các cơ chế chính sách để tạo động lực phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống; lựa chọn các chương trình đề tài trọng điểm trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và ứng dụng; nhanh chóng hoàn chỉnh cơ chế hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm; nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Thủ tướng đồng ý về mặt chủ trương một số kiến nghị do Bộ Khoa học và Công nghệ nêu lên. Ðó là mua công nghệ hoặc thiết kế, li-xăng, hoạt động tìm kiếm, điều tra, giải mã công nghệ, kể cả thuê chuyên gia nước ngoài. Ngoài việc đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ ở trình độ cao theo kế hoạch, ngành khoa học và công nghệ có hình thức đào tạo đồng bộ theo nhóm, ê-kíp làm việc để phục vụ công tác nghiên cứu theo chương trình, đề tài trọng điểm, cung cấp nguồn nhân lực cho các phòng thí nghiệm trọng điểm.

Xây dựng các chính sách đồng bộ về sử dụng cán bộ khoa học và công nghệ, trọng dụng người tài. Xây dựng mạng lưới đại diện khoa học và công nghệ ở một số nước, một số khu vực kinh tế phát triển (cán bộ trong mạng lưới có thể kiêm nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo…). Khẩn trương, giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video