Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Rất mong nhận được sự chia sẻ, ủng hộ và giám sát của toàn thể đồng bào

28/06/2006 14:04

Trích phát biểu khi nhậm chức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Tôi xin hết lòng, dốc sức cùng tập thể Chính phủ và cả hệ thống chính trị phát huy sức mạnh của toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; thực hiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN;

Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển nhanh các thành phần kinh tế, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, nhất là nội lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế tri thức, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ và cải thiện môi trường; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe và cải thiện đời sống nhân dân; mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định chính trị – xã hội; phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và tiến cùng thời đại.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ sẽ tập trung sức đẩy mạnh cải cách toàn diện nền hành chính quốc gia theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền và thực hiện dân chủ; xây dựng hệ thống hành chính, trước hết là Chính phủ, trong sạch vững mạnh, sâu sát và gắn bó với dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xem đây là một trọng tâm công tác của Chính phủ trong thời gian tới.

Trong việc thực hiện chức trách của người đứng đầu Chính phủ, tôi trân trọng học tập, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các Thủ tướng Chính phủ tiền nhiệm; nghiêm túc giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, cùng các thành viên Chính phủ chung sức xây dựng một Chính phủ đoàn kết nhất trí, phát huy tốt nhất trí tuệ tập thể, đồng thời đề cao đầy đủ trách nhiệm của mỗi cá nhân, hành động kiên quyết và sáng tạo, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi tin tưởng và trông cậy vào sự ủng hộ và cộng tác chặt chẽ của các thành viên Chính phủ, của các cơ quan nhà nước và của các ngành, các cấp.

Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tôi và tập thể Chính phủ xin nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị. Chúng tôi xin trân trọng đặt niềm tin vào sự giám sát, phối hợp, ủng hộ của Quốc hội, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các hội nghề nghiệp và các cơ quan thông tin đại chúng.

… Nhận nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, tôi xin phát biểu những suy nghĩ tâm huyết, chân thành của mình và cũng là lời hứa mà tôi quyết tâm thực hiện để xứng đáng với tình cảm cao đẹp và sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Rất mong nhận được sự chia sẻ, ủng hộ và giám sát của các đồng chí, các vị đại biểu Quốc hội và toàn thể đồng bào…

(Thanh Niên)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video