Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định thành lập Vụ Thi đua – Khen thưởng thuộc Bộ GD&DT

01/04/2013 17:02

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thành lập Vụ Thi đua – Khen thưởng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vụ Thi đua – Khen thưởng có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua – Khen thưởng.

HD (VGP)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video