Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Nhanh chóng đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống

20/01/2009 18:49

Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quyết nghị quan trọng của Chính phủ, đặc biệt là những quyết định liên quan mật thiết đến phát triển sản xuất, kinh doanh, đến đời sống nhân dân như ngăn chặn suy giảm kinh tế, hỗ trợ 61 huyện nghèo, gói kích cầu kinh tế 17.000 tỷ đồng… cần sớm được thể chế hóa, cụ thể hóa để nhanh chóng đi vào cuộc sống, đem lại lợi ích thiết thực cho đất nước, cho nhân dân.

Nhiệm vụ này được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đặt ra đầu tiên trong các nhóm nhiệm vụ trọng tâm giao cho Văn Phòng Chính phủ (VPCP) triển khai thực hiện trong năm 2009, nhân dịp VPCP tổ chức hội nghị tổng kết năm 2008 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2009 ngày hôm nay 20/1 (25 tháng Chạp Mậu Tý).

Thủ tướng đã ghi nhận và đánh giá cao thành tích của VPCP trong việc tham mưu, tổng hợp, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần vào những thành tựu to lớn của đất nước trong năm 2008.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị

Trong năm qua, VPCP tổ chức phục vụ chu đáo, hiệu quả khoảng 400 cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ. Tính đến ngày 31/12/2008, VPCP đã phát hành 17.247 văn bản các loại trong đó đã phát hành 30 Nghị quyết của Chính phủ, 136 Nghị định của Chính phủ, 35 Chỉ thị của Thủ tướng, 2.034 Quyết định của Thủ tướng… điều hành mọi mặt đời sống, kinh tế – xã hội của đất nước.

Đề cập đến những khó khăn, thách thức của năm 2009, Thủ tướng nêu ra 6 nhiệm vụ chủ yếu đối với VPCP, cơ quan tham mưu, tổng hợp, bộ máy giúp việc trực tiếp cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trước tiên, “cần tiếp tục rà soát, thể chế hóa, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chính sách của Chính phủ…”, Thủ tướng nhấn mạnh. Từ đó, sớm tham mưu xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai cụ thể, đưa các chủ trương chính sách này nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Ngày 11/12/2008, Chính phủ ban hành Nghị quyết 30/2008/NQ-CP về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Ngày 27/12/2008, Chính phủ ban hành Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo với số dân 2,4 triệu người. Ngày 15/1 vừa qua, Thường trực Chính phủ đã thông qua phương án sử dụng khoản kích cầu đầu tư 17.000 tỷ đồng trong năm 2009…

“Cần nhanh chóng cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương chính sách này thành những đề án, giải pháp để triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực”, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa VPCP cần tập trung thực hiện là giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để kịp thời đôn đốc, đề xuất, kiến nghị giải pháp uốn nắn, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành được thực hiện kịp thời, đem lại hiệu quả to lớn.

Trong năm 2009, tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và dự báo còn khó khăn hơn so với năm 2008, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu VPCP nâng cao chất lượng tham mưu về dự báo, phân tích kinh tế để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động và kịp thời có đối sách ứng phó.

Thủ tướng chỉ ra, cần có ngay những dự báo về tình hình thị trường lúa gạo, thủy hải sản, tình hình sản xuất, kinh doanh các mặt hàng chủ lực, thiết yếu…, trên cơ sở đó đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp chỉ đạo sát hợp.

“Diễn biến tình hình kinh tế được xem là khó lường nhưng vẫn có những yếu tố, vấn đề có thể lường được. Tình hình nào thì nhiệm vụ đó, nhiệm vụ nào thì giải pháp đó”, Thủ tướng đề cập đến yêu cầu nâng cao chất lượng công tác dự báo, phân tích tình hình để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chính nhờ sớm dự báo, lường trước các nguy cơ suy giảm kinh tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành linh hoạt các chính sách tài chính, tiền tệ phù hợp với tình hình, chủ động đối phó.

Nhiệm vụ thứ tư Thủ tướng đề cập là chủ động cung cấp thông tin chính thống, đúng đắn khách quan về những chủ trương, chính sách, về sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm định hướng dư luận, đặc biệt là đáp ứng tối đa quyền được thông tin của người dân.

Một trong những bài học kinh nghiệm về chủ động thông tin được Thủ tướng nhắc tới là việc Chính phủ công bố con số dự trữ ngoại tệ hơn 20 tỷ USD, qua đó, khẳng định khả năng ổn định tỷ giá, đã giúp trấn an tâm lý người dân, làm tan cơn sốt ảo về tỷ giá từng xảy ra năm 2008.

Thủ tướng biểu dương Cổng TTĐT Chính phủ, Trung tâm Tin học VPCP và các đơn vị làm nhiệm vụ thông tin của VPCP trong năm 2008 đã làm tốt công tác này và mong muốn trong năm 2009, các đơn vị này làm tốt hơn nữa, chủ động thông tin hơn nữa, phục vụ đắc lực sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, theo Thủ tướng, cần linh hoạt, mau lẹ, bám sát, nắm chắc diễn biến tình hình đất nước, phát hiện kịp thời các vấn đề nổi lên trong dư luận, kiến nghị, đề xuất các giải pháp xử lý với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Nhiệm vụ thứ năm Thủ tướng Chính phủ yêu cầu VPCP cần tăng cường phối hợp hiệu quả hơn nữa với các Bộ, ngành, địa phương, các Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, trong công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.

Thứ sáu, “cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, sức mạnh của VPCP”, Thủ tướng yêu cầu, VPCP phải mạnh về tổ chức, trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức của mỗi cán bộ, công chức phải vượt trội, gương mẫu, xứng tầm với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

(VGP)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video