+
Aa
-

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Ngành Kế hoạch và Đầu tư phải có bước đột phá về xây dựng cơ chế

30/11/2007 06:10

Sáng 30/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2008.

Thủ tướng yêu cầu từ Bộ đến các Sở Kế hoạch và Đầu tư phải có bước đột phá trong xây dựng cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính để huy động mạnh mẽ các nguồn lực xây dựng đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2008 – Ảnh Website Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng: Năm 2008 có ý nghĩa rất quan trọng tạo điều kiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006 -2010 và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2001 – 2010. Đây là năm có nhiều cơ hội và thuận lợi cho phát triển nhưng cũng lắm khó khăn, thách thức. Năm 2008, lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh với việc triển khai thực hiện hầu hết các nghĩa vụ trong khuôn khổ WTO và các cam kết đa phương, song phương khác.

Sau khi phân tích những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được năm 2007 trong bối cảnh phải đương đầu với những khó khăn, thách thức không nhỏ về thiên tai, dịch bệnh, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế, chỉ số giá tiêu dùng tăng bất khả kháng… Thủ tướng nhấn mạnh: Ngành Kế hoạch – Đầu tư là cơ quan tham mưu cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính rất quan trọng, do vậy, để năm 2008 đạt được các chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng (GDP) 8,5-9% và phấn đấu cao hơn 9%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 20-22%, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 42% tổng sản phẩm trong nước (GDP); chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho 1,7 triệu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 11-12%… phải tích cực điều hành quyết liệt ngay từ đầu năm, cân đối cung cầu, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư, huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh kết cấu hạ tầng, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường…

Để thực hiện được những việc nêu trên, Thủ tướng nêu rõ: Trước hết phải tiếp tục cải cách mạnh, có tính đột phá các thủ tục hành chính về đăng ký thành lập doanh nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, giải ngân vốn ODA và vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách Nhà nước, về đấu thầu.

Thủ tướng nhắc lại câu chuyện: Hơn 1 năm trước, thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp phải mất 45 ngày, nay dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ đã giảm xuống còn 5-6 ngày, thậm chí có địa phương chỉ còn 3-4 ngày. Kết quả đem lại là số lượng doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh trong cả nước tăng lên rất nhiều và được dư luận quốc tế đánh giá cao.

Từ đó, đề cập đến vấn đề thủ tục giải ngân vốn ODA, Thủ tướng đặt câu hỏi “Tại sao nhiều nước khác trên thế giới làm tốt, còn chúng ta làm kém, thủ tục giải ngân chậm?” Phải chăng do thủ tục hành chính còn nặng nề”? Theo Thủ tướng, “những điểm hay của họ, nhất thiết nên học và áp dụng”.

Thủ tướng cũng nhắc nhở ngành Kế hoạch và Đầu tư phải phân bổ nguồn lực cho đúng, nhất là chú trọng cải thiện đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, bị thiên tai, lũ lụt. “Hiện nay, nền kinh tế đất nước vận hành theo cơ chế thị trường, Chính phủ sẽ thực hiện lộ trình tiến tới chấm dứt không bù lỗ cho giá xăng, dầu, than… song vẫn tiếp tục hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào nghèo, nhất là đồng bào ở vùng bị thiên tai lũ lụt để có dầu thắp sáng và một số ngành kinh tế còn khó khăn như đánh bắt cá xa bờ”, do vậy ngành Kế hoạch và Đầu tư phải bố trí nguồn lực cho hợp lý.

Thủ tướng lưu ý, ngành Kế hoạch và Đầu tư phải phân bổ, bố trí nguồn lực để năm 2008 có bước tiến vượt bậc, mang tính đột phá trong đào tạo dạy nghề cho người lao động, nhất là người lao động nghèo. Ngành cũng phải chú trọng phòng chống tham nhũng ở những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như cấp giấy phép, giấy chứng nhận đầu tư

(Chỉnh phủ)

Bài mới
Đọc nhiều