Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ kỷ niệm 77 năm thành lập ĐCS Việt Nam

03/02/2007 14:38

Sáng 2/2/2007, tại Hội trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và Thành ủy Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2007) và phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ kỷ niệm 77 năm thành lập ĐCS Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ kỷ niệm 77 năm thành lập ĐCS Việt Nam

Tới dự có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị (BCT), Chủ tịch nước; Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên BCT, nguyên Chủ tịch nước; Trần Đức Lương, Nguyên Ủy viên BCT, Nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên BCT, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên BCT, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên BCT, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch UBTW MTTQVN và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, các đoàn thể, tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hiện nay công cuộc đổi mới của đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp tục phát triển vững chắc.

Trong xu thế hòa nhập hiện nay, Đảng ta cần khắc phục hạn chế, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, luôn phấn đấu trong sạch vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân để làm tốt nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Tấm gương đạo đức cách mạng của Hồ Chủ tịch là một tấm gương “Tuyệt vời, trong sáng và trọn vẹn”. Hồ Chủ tịch chính là “Con người Việt Nam đẹp nhất, tiêu biểu cho khí phách, đạo đức và phẩm chất của dân tộc ta”.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chính thức phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân thấm nhuần tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm học tập và làm theo tấm gương của Người. Đây chính là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân mà tất cả cán bộ, đảng viên cùng đồng lòng, chung sức tạo nên động lực chính trị to lớn, góp phần tăng cường sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video