+
Aa
-
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành GTVT nghiêm túc đánh giá yếu kém
12/07/2006 09:48

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành GTVT cần nghiêm túc đánh giá những yếu kém, khuyết điểm để có những giải pháp tích cực, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, góp phần xứng đáng cùng cả nước phát triển nhanh và bền vững. Thực hiện quyết định của Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 9, ngày 10-7, Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) Hồ Nghĩa Dũng đã nhận bàn giao công việc từ nguyên Bộ trưởng Ðào Ðình Bình. Ngày 11-7, hai bộ trưởng làm lễ bàn giao chính thức với sự có mặt của đông đủ cán bộ chủ chốt đầu ngành GTVT. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu ý kiến.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành Giao thông vận tải nghiêm túc đánh giá yếu kém
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành Giao thông vận tải nghiêm túc đánh giá yếu kém

Thủ tướng nhấn mạnh mấy vấn đề ngành GTVT cần hết sức quan tâm:

Một là, ngành GTVT phải bám sát các chủ trương, định hướng, chính sách của Ðảng và Nhà nước về GTVT, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện sáng tạo. Trong đó, một nhiệm vụ vừa cơ bản vừa cấp bách là phấn đấu quyết liệt hoàn thành kế hoạch năm 2006, năm mở đầu của kế hoạch năm năm (2006-2010), tạo sự phấn khởi trong ngành và lấy lại lòng tin của nhân dân.

Hai là, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước: hoàn thiện hệ thống thể chế, tiếp tục xây dựng và ban hành các nghị định, quyết định, thông tư cần thiết; bổ sung, cập nhật chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm đầu tư và quản lý theo quy hoạch; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra… trong lĩnh vực GTVT.

Ba là, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Ðảng và công tác cán bộ. Tổ chức cơ sở Ðảng phải là đơn vị chiến đấu, hạt nhân chính trị ở các cơ quan, đơn vị trong ngành. Có biện pháp khắc phục khâu yếu trong bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ. (Nguyên nhân dẫn đến vụ tiêu cực xảy ra ở PMU 18 trước hết là từ sự thoái hóa biến chất của một số cán bộ, viên chức và sơ hở trong công tác cán bộ). Trên cơ sở làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và công tác cán bộ, củng cố sự đoàn kết, nhất trí cao trong các đảng bộ và toàn ngành, nhằm vào các mục tiêu đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của đất nước và nhân dân.

Bốn là, kiểm điểm và xử lý dứt điểm những tập thể và cá nhân có trách nhiệm liên quan vụ tiêu cực xảy ra ở PMU 18. Làm nghiêm túc, đánh giá đúng để rút kinh nghiệm cho cá nhân, tập thể và ngành. Trên cơ sở đó, chấn chỉnh các hoạt động quản lý và bộ máy, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh các mặt công tác…

Thủ tướng tin rằng, cán bộ và công nhân GTVT phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được, với quyết tâm và sự đoàn kết nhất trí cao, xây dựng ngành GTVT vững mạnh, đáp ứng lòng mong mỏi của Ðảng, Nhà nước và nhân dân.

Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng thay mặt cán bộ, công nhân toàn ngành cam kết thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, về phần mình sẽ cố gắng vừa làm vừa học hỏi, phát huy trí tuệ tập thể và bộ máy giúp việc, mang hết sức phục vụ ngành…

(Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều