Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp lần thứ 27 Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương

11/02/2009 20:35

Chiều 11/2/2009 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp lần thứ 27 Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009.

Theo báo cáo của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, tiếp tục quán triệt Chỉ thị 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng, năm 2008, nhiều Bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao các phong trào thi đua, ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao nhận thức về công tác thi đua khen thưởng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Năm 2009, cả nước chung sức, chung lòng thi đua giành thắng lợi cao trên tất cả các lĩnh vực

Nội dung thi đua trong năm qua đã được cụ thể hóa trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Việc lồng ghép các phong trào thi đua với mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tăng trưởng bền vững và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng”… đã thu hút được đông đảo lực lượng tham gia. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức các cấp, ngành về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng. Qua đó, công tác xây dựng, nhân rộng và biểu dương các điển hình tiên tiến được quan tâm hơn và có nhiều tiến bộ. Nhiều Bộ, ngành, địa phương đã chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới, điển hình mới, tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng và tôn vinh, nêu gương điển hình …những hoạt động này đã thực sự khích lệ, động viên mọi tầng lớp nhân dân cả nước hăng hái thi đua lập được nhiều thành tích, góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Năm 2008, Ban thi đua khen thưởng TW đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng và trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng 9 huân chương Sao vàng, 77 Huân chương Hồ Chí Minh, 818 Huân chương Độc lập, 6.114 Huân chương Lao động các hạng…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Năm 2009, cả nước chung sức, chung lòng thi đua giành thắng lợi cao trên tất cả các lĩnh vực

Trên cơ sở dự báo về những khó khăn trong năm 2009, tư tưởng xuyên suốt của phong trào thi đua yêu nước năm 2009 được xác định là “cả nước chung sức đồng lòng, chia sẻ trách nhiệm và thi đua giành thắng lợi”. Trên tinh thần đó, các Bộ, ngành, địa phương tập trung phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm 2009, bám sát các nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, 5 nhóm giải pháp lớn của Chính phủ…Phong trào thi đua phải tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, thiết thực như chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống thiên tai…

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao báo cáo của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Thủ tướng cho rằng, từ chủ trương, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nhân dân ta đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc kiềm chế được lạm phát, cơ bản giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì được tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao.

Thủ tướng biểu dương công tác thi đua khen thưởng năm qua đã góp phần thực hiện thắng lợi kinh tế-xã hội của cả nước . Nhờ làm tốt công tác này, phong trào thi đua ở các Bộ, ban ngành và địa phương diễn ra sôi nổi, gương điển hình tiên tiến xuất hiện trên mọi lĩnh vực, vị trí công tác đã có đóng góp thiết thực, tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao trong xã hội góp sức hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của đất nước.

Phát huy tinh thần đó, Thủ tướng Thủ tướng kêu gọi, năm 2009, cả nước chung sức, chung lòng thi đua giành thắng lợi cao trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng yêu cầu, năm 2009 từng Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ vào thực tế ngành mình để đề ra những mục tiêu thi đua cụ thể. Thủ tướng cũng nhắc nhở, cần khắc phục những hạn chế, tồn tại để công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo tính khách quan, thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực./.

(VGP)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video