Thủ tướng ký Quyết định về nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề

17/07/2013 11:10

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Tổng cục Dạy nghề là tổ chức thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý Nhà nước về dạy nghề, bao gồm: Chương trình, giáo trình, nội dung, kế hoạch, chất lượng dạy nghề, khung trình độ nghề quốc gia, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia, tiêu chuẩn giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tổng cục Dạy nghề có nhiệm vụ trình Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các dự án luật, pháp lệnh, các dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ về dạy nghề…

Bên cạnh đó, giúp Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia và các đề án, dự án về dạy nghề sau khi được phê duyệt.

Về dạy nghề chính quy, Tổng cục Dạy nghề quản lý danh mục nghề đào tạo; chủ trì tổ chức việc xây dựng và thẩm định chương trình khung trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề cho từng nghề; hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở dạy nghề trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện chương trình dạy nghề; việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình dạy nghề; việc áp dụng các chương trình đào tạo nghề của nước ngoài; việc đăng ký hoạt động dạy nghề.

Đối với dạy nghề thường xuyên, Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn về điều kiện cụ thể và thủ tục mở các khoá dạy nghề thường xuyên; về đối tượng và hình thức tuyển sinh học nghề thường xuyên; về chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề thường xuyên; liên kết về dạy nghề thường xuyên; về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ trong dạy nghề thường xuyên.

Tổng cục Dạy nghề cũng quản lý và tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề đối với cơ sở dạy nghề, chương trình đào tạo nghề. Chủ trì thẩm định và công nhận cơ sở dạy nghề, chương trình dạy nghề đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng; hướng dẫn và kiểm tra việc đảm bảo chất lượng dạy nghề, việc tự kiểm định chất lượng dạy nghề của các cơ sở dạy nghề.

Tổng cục Dạy nghề có 12 đơn vị

Theo Quyết định, Tổng cục Dạy nghề có 12 đơn vị gồm: 1- Vụ Dạy nghề chính quy; 2- Vụ Dạy nghề thường xuyên; 3- Vụ Giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; 4- Vụ Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề; 5- Vụ Công tác học sinh, sinh viên; 6- Vụ Kỹ năng nghề; 7- Vụ Tổ chức cán bộ; 8- Vụ Kế hoạch-Tài chính; 9- Vụ Pháp chế-Thanh tra; 10- Văn phòng; 11- Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề; 12- Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề.

Tổng cục Dạy nghề có Tổng cục trưởng và không quá 3 Phó Tổng cục trưởng.

Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

(VGP)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video