+
Aa
-
Thủ tướng chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị tuyên dương xây dựng nông thôn mới
20/06/2013 08:18

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo việc khen thưởng xã nông thôn mới.

 Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" - Ảnh minh họa
Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" - Ảnh minh họa

Đồng thời, đề xuất kế hoạch, nội dung, hình thức, kinh phí tổ chức Hội nghị sơ kết và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” theo đúng quy định tại Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua ban hành kèm theo Quyết định 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phấn đấu đạt tỷ lệ xã chuẩn nông thôn mới đến năm 2015 tối thiểu 20%; đến năm 2020 đạt 50%; cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn.

Theo kế hoạch, tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương sẽ chọn mỗi cụm, khối thi đua 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 1 Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương để đề nghị khen thưởng.

Tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng sẽ chọn 1 huyện và 5% số xã trong tỉnh tiêu biểu nhất để đề nghị khen thưởng (xã đề nghị khen thưởng phải là xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới).

Mỗi Bộ, ngành, đoàn thể lựa chọn 2-3 đơn vị trực thuộc có thành tích tiêu biểu để đề nghị khen thưởng.

(BVGP)

Bài mới
Đọc nhiều