Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý, giảm tối đa nợ đọng xây dựng

21/08/2013 16:42

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý nhằm giảm tối đa nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thực hiện nội dung quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận (gắn với trách nhiệm cá nhân) trong việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong thời gian qua (nếu có).

Đồng thời, phải tự cân đối các nguồn vốn để xử lý dứt điểm trình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Bộ yêu cầu các đơn vị rà soát và báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản và các giải pháp xử lý nợ đọng gửi Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Xây dựng, tổng hợp.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ.

Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án đang triển khai dở dang đã được giao kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện theo các quy định tại Khoản b, Điều 1, Mục I Chỉ thị 14/CT-TTg. Trong đó, Bộ lưu ý: Đối với phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với quyết định đầu tư ban đầu hoặc các quyết định đầu tư điều chỉnh quy định tại các văn bản giao kế hoạch, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm cân đối các nguồn vốn khác để thực hiện dự án.

Bộ yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc lập dự án đầu tư dẫn đến việc tăng tổng mức đầu tư các dự án không thuộc các trường hợp được phép điều chỉnh theo quy định.

(VGP)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video