Thủ tướng bổ nhiệm Tổng thư ký Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ

23/05/2012 14:28

Ngày 18/5/2012, Thủ tướng Chính phủ  ký Quyết định 580/QĐ-TTg, bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Minh, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng Chính phủ giữ chức Tổng thư ký Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

Ông Nguyễn Đình Minh được áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia và ông Nguyễn Đình Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
VGP

 

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video