+
Aa
-

Thông qua dự thảo Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN

11/12/2017 17:08

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Nghị quyết số 132/NQ-CP thông qua nội dung dự thảo Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 31/7/2017 tại Nghị quyết số 67/NQ-CP Chính phủ đã thông qua nội dung dự thảo Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA).

Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) được kí kết vào ngày 26/02/2009, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29/3/2012 nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng một khu vực đầu tư tự do, mở cửa, minh bạch và hội nhập trong ASEAN để đạt được mục tiêu thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều