Thông qua chủ trương thành lập Học viện Cán bộ TP.Hồ Chí Minh

08/07/2014 15:05

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo việc xây dựng Dự án thành lập Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu đào tạo của Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh là đào tạo, bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị, nghiệp vụ kỹ thuật hành chính, ngoại ngữ, tin học và các chức danh nghiệp vụ khác cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân ở cấp cơ sở (phường, xã). Trưởng, Phó phòng quận, huyện; Trưởng, Phó phòng của các Sở, ban ngành Thành phố Hồ Chí Minh và cán bộ dự nguồn của các chức danh trên.

Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi việc đảm bảo và không ngững nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học là trách nhiệm cao nhất mà toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên phải thực hiện.

(Theo Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video