Thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế – xã hội năm 2008

08/05/2008 18:38

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc là một sự kiện hết sức quan trọng, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt của đất nước, nhằm động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc là một sự kiện hết sức quan trọng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc là một sự kiện hết sức quan trọng

Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 60 Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2008), Thủ tướng kêu gọi toàn dân thi đua yêu nước, vượt qua mọi thử thách, khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế – xã hội năm 2008, trong đó đặc biệt góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Thủ tướng mong muốn, thông qua đợt phát động thi đua kỷ niệm sự kiện này, các cán bộ, đảng viên và nhân dân (nhất là các cán bộ lãnh đạo) nhận thức đầy đủ hơn nữa vai trò của phong trào thi đua ái quốc đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước, phát huy và nhân rộng những gương điển hình tiến tiến trong lao động và sản xuất, hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế. Thế hệ trẻ lấy tư tưởng yêu nước là lẽ sống, cống hiến hết mình cho Tổ quốc.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa và vai trò của tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua”. Ban Tổ chức Nhà nước phối hợp với các Bộ, ban, ngành tổ chức phát động phong trào thi đua một cách trọng thị, trang nghiêm trên tinh thần tiết kiệm và có hiệu quả.

Trong lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng. Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận cả dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi”.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM