+
Aa
-
Thi đua tạo động lực cho sự phát triển TP. Hồ Chí Minh
14/06/2010 06:17

TP. Hồ Chí Minh là nơi phát triển nhiều quyết sách mới, tư duy mới, luôn phát huy tinh thần “cùng cả nước, vì cả nước” hỗ trợ, giúp đỡ các tỉnh, thành phố bạn.

Kỷ niệm 62 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hướng đến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần VIII, ngày 14/6, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần V (2005 – 2010). Đây là đại hội chỉ đạo điểm của khu vực phía Nam.

Đại hội là dịp tổng kết, đánh giá phong trào thi đua của TP.HCM trong thời gian qua. Đại hội đã biểu dương, khen thưởng, tôn vinh kịp thời các tập thể tiêu biểu, cá nhân Anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến và gương “Người tốt – việc tốt” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, bổ sung thêm các giải pháp tích cực, đồng bộ để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Đại hội

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò, trách nhiệm to lớn của TP. Hồ Chí Minh đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước trong những năm qua, trong đó có sự đóng góp của các phong trào thi đua yêu nước của thành phố, đã lan tỏa và thúc đẩy phong trào thi đua của cả nước.

Thủ tướng cho rằng, thành phố luôn có những đổi mới và đề xuất thiết thực, luôn là chỗ dựa vững chắc, giữ vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong 5 năm qua với việc đóng góp trên 30% ngân sách quốc gia, gần 30% giá trị sản xuất công nghiệp, dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng GDP (gấp 1,5 lần so với mức tăng trưởng của cả nước), dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài.

TP. Hồ Chí Minh còn là nơi phát triển nhiều quyết sách mới, tư duy mới; luôn phát huy tinh thần “cùng cả nước, vì cả nước” hỗ trợ, giúp đỡ các tỉnh, thành bạn.

Kết quả phong trào thi đua yêu nước thành phố 5 năm qua đã được ghi nhận với các thành tựu đạt được trong nhiều lĩnh vực.

Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân 11% mỗi năm, quy mô kinh tế thành phố năm 2010 gấp 1,7 lần so với năm 2005.

Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2006 – 2010 tăng gấp 2,5 lần so với giai đoạn 2001 – 2005. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động được trong giai đoạn 2006 – 2010 cũng gấp 3 lần so với 5 năm trước đó.

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế – xã hội, TP.HCM còn chú trọng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào xã hội từ thiện, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo.

Thủ tướng mong muốn, thành phố phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của năm 2010, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2010 và mục tiêu phát triển 5 năm của cả nước.

TP.HCM cần tạo bước đột phá mạnh mẽ và phát huy vai trò đầu tàu về phát triển kinh tế – xã hội, trong đó, chú trọng quy hoạch, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ có giá trị gia tăng cao. Phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chú trọng xóa đói, giảm nghèo, đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính.

Các phong trào thi đua phải thực sự là những đợt sinh hoạt chính trị, có sức lan tỏa lớn và thi đua cũng chính là động lực cho phát triển kinh tế – xã hội.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng TP. Hồ Chí Minh.

UBND TP.HCM cũng đã tặng Cờ Thi đua xuất sắc 5 năm 2005 – 2010 cho 35 tập thể và tặng bằng khen cho 821 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua liên tục 5 năm qua, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

(Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều