+
Aa
-
Thi công chức trực tuyến để hạn chế tiêu cực
25/01/2013 22:25

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc áp dụng thi công chức trực tuyến, bảo đảm công khai, công bằng, khách quan, minh bạch, hạn chế tiêu cực trong tuyển dụng.

Chiều ngày 25/1, tại trụ sở Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ  Nguyễn Thái Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo, quá trình cải cách chế độ công vụ, công chức cần mạnh mẽ hơn nữa nhằm xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việc đổi mới chế độ công chức, công vụ là yêu cầu tất yếu

Cụ thể, đến năm 2015 cần triển khai được công tác xác định vị trí việc làm của công chức, hoàn thiện hệ thống chức danh lãnh đạo, ngạch công chức, ứng dụng công nghệ tin vào thi công chức, đổi mới công tác đánh giá công chức, xây dựng cơ chế miễn nhiệm, cho thôi việc công chức không hoàn thành nhiệm vụ…

Trong năm 2013, Ban Chỉ đạo sẽ  chủ trì, phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hệ thống thể chế và chế độ công vụ, công chức; chỉ đạo, triển khai việc xác  định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch bậc trong các cơ quan nhà nước; tập huấn phương pháp xác định việc làm cho các Bộ, ngành, địa phương, xác định những người là công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là đổi mới và  nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; đổi mới cơ chế quản lý và chế  độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ  công chức xã, phường, thị trấn và người hoạt  động không chuyên trách ở cấp xã; trình cấp có  thẩm quyền Đề án tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Nhằm đẩy nhanh việc thực hiện có  hiệu quả các nội dung trên, dự kiến Ban chỉ đạo sẽ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thành lập Ban chỉ đạo thuộc cơ quan, đơn vị mình.

Yêu cầu tất yếu

Phó Thủ  tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc đổi mới chế độ công chức, công vụ là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển đất nước. Đây là vấn đề phức tạp, phải có bước đi lộ trình chặt chẽ nhưng phải đổi mới, quyết tâm, dám nghĩ dám làm.
Phó Thủ tướng đồng tình với chủ trương đẩy mạnh áp dụng thi công chức trực tuyến, bảo đảm công khai, công bằng, khách quan, minh bạch, qua đó, hạn chế tiêu cực trong tuyển dụng cán bộ, công chức.

Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đổi mới việc thi nâng ngạch công chức, không để tình trạng chuyên viên cao cấp làm việc không hiệu quả bằng chuyên viên chính; sớm triển khai đề án xác định vị trí việc làm trong cán bộ, công chức.

Bộ Nội vụ cần khẩn trương xây dựng thể chế làm cơ sở cho việc triển khai đề án; chỉ đạo quyết liệt để các Bộ, ngành, địa phương thành lập Ban chỉ đạo; thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo và họp Ban chỉ đạo thường xuyên, có hiệu quả…

Bộ Nội vụ cần theo dõi, nắm bắt, biểu dương kịp thời các Bộ, ngành, địa phương có thành tích, phê bình nghiêm khắc đơn vị nào trì trệ, đồng thời tham mưu giải quyết các bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án.

(VGP)

Bài mới
Đọc nhiều