+
Aa
-
Thế nào là “Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc”?
01/04/2014 17:10

Cho tới nay nhu cầu Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc của người dân Việt Nam là rất cần thiết và chính quyền Việt Nam đang cố gắng thực hiện một cách thực chất nhất.

Vậy Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc là như thế nào? Hôm nay, chúng ta cùng nhau nói về vấn đề này:

Hòa giải là tháo gỡ những hận thù và hiềm khích để tiếp tục sống chung với nhau, trong khi hòa hợp là quí mến nhau và hợp tác mật thiết với nhau. Như thế, khi giữa các cá nhân hay giữa các tập thể đã có sự xung đột và bất hòa thì hòa giải phải được thực hiện trước, hòa hợp chỉ có thể có sau khi đã hòa giải xong. Nói như thế không có nghĩa là hễ cứ hòa giải xong là tự nhiên sẽ có hòa hợp. Còn cần nhiều cố gắng to lớn khác mới đi được đoạn đường từ chỗ ”không hận thù nhau nữa” đến chỗ ”quí mến nhau và hợp tác với nhau”. Hòa hợp Dân tộc, hay đoàn kết dân tộc cũng thế, là mục đích. Hòa giải là một chặng đường cần thiết để có hòa hợp. Chắc chắn là chúng ta, dân tộc Việt Nam, cần hòa hợp để cùng đưa đất nước ra khỏi thua kém và vươn lên, vì thế chúng ta mới cần hòa giải để có hòa hợp. Nếu chúng ta không quan tâm tới tương lai đất nước, và do đó không cần hòa hợp, thì chúng ta cũng chẳng cần hòa giải làm gì. Hòa giải và hòa hợp như vậy là hai ý niệm khác nhau về nội dung và thứ tự…

Chúng ta cần hòa giải giữa những người đã từng đứng về hai phía. Chúng ta cần hòa giải giữa các sắc tộc thiểu số và người Kinh. Chúng ta cần hòa giải giữa người theo tôn giáo này với người theo tôn giáo kia. Chúng ta cần hòa giải giữa cộng đồng người Việt hải ngoại với người trong nước.

Cũng cần nhận định là trong thế giới ngày nay những tiến bộ khoa học kỹ thuật làm xáo trộn không ngừng mọi quốc gia, lúc nào cũng có những ngành nghề vươn lên trong khi những ngành khác suy thoái, lúc nào cũng có những thành phần dân tộc được may mắn trong khi những thành phần khác bị thiệt thòi. Một chính sách dù công bình và hoàn chỉnh đến đâu cũng không thể làm vừa lòng mọi người, luôn luôn có những người thỏa mãn và những người bất mãn. Cho nên quốc gia nào, dân tộc nào cũng liên tục phải hòa giải vì những mối bất hòa liên tục xảy ra. Hòa giải đã trở thành một triết lý điều hành quốc gia, chưa nói một quốc gia đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu như Việt Nam.

Hòa giải bao hàm sự kính trọng lẫn nhau giữa những người từng đứng về hai phía. Như vậy nền tảng của hòa giải là dân chủ, độc lập, thống nhất.

Thanh niên Việt Nam chung tay xây dựng đất nước

Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc phải dựa trên lập trường lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết. “Thực thi hòa giải dân tộc không phải chỉ đơn thuần là một tình cảm mà còn đòi hỏi những biện pháp cụ thể. Nhà nước Việt Nam đặt con người làm đối tượng phục vụ cao nhất. Nhà nước Việt Nam đặt lợi ích quốc gia dân tộc như một giá trị tuyệt đối. Tôn trọng về mọi mặt tâm linh, văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội. Nhà nước Việt Nam chế tài nghiêm khắc mọi ngôn ngữ và thái độ xúc phạm tới mọi sắc tộc, mọi cộng đồng, mọi tín ngưỡng. Đồng thời, Nhà nước sẽ khuyến khích và giúp đỡ tận tình mọi sáng kiến và cố gắng đem mọi người Việt Nam thuộc mọi vùng, mọi sắc tộc, mọi tôn giáo đến gần nhau hơn trong tinh thần tôn trọng, xóa bỏ hận thù.

Đảng cộng sản Việt Nam có chủ trương từ lâu và có rất nhiều hành động cụ thể để Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc.

Hòa giải dân tộc không có nghĩa là xóa bỏ hoàn toàn quá khứ mà gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, và trên hết nó phải nhìn nhận sự thật, tôn trọng con người trong tinh thần khoan dung.

Như vậy, để có thể Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc thì người Việt Nam chúng ta phải nhìn nhận nhau như là anh em, không phân biệt trong hay ngoài nước như chủ trương của Đảng và Nhà nước đã khẳng định: kiều bào là một bộ phận máu thịt không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng ta cần tôn trọng lẫn nhau, giảm những khác biệt vì một lý tưởng cao cả: Độc lập, thống nhất và yêu thương cho dân tộc Việt Nam.

Bạn đọc Nguyễn Thành Công

Bài mới
Đọc nhiều