+
Aa
-

Thay đổi căn bản về quản lý, quản trị đại học

04/06/2018 14:43

PGS.TS Hoàng Văn Cường – Đại biểu Quốc hội khóa 14, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân – cho rằng: Thành công lớn nhất của dự thảo Luật Giáo dục đại học lần này là thay đổi một cách căn bản về quản lý nhà nước giáo dục đại học và quản trị đại học.

quan-tri-dai-hoc-1

Công việc quản lý nhà nước không can thiệp vào công việc quản trị cụ thể của từng cơ sở giáo dục và đào tạo. Toàn bộ các công việc quản trị cơ sở giáo dục đại học do các trường tự thực hiện. Điều này sẽ tháo gỡ “nút thắt” kìm hãm sự phát triển cuả các Trường trong Luật Giáo dục đại học hiện hành.

Khi trường được giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm thì đồng thời cũng phải tăng trách nhiệm giải trình với xã hội, phải công bố công khai các cam kết với xã hội và người học.

Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các qui định và thực hiện các cam kết; người học, cộng đồng cựu học viên, các đơn vị sử dụng lao động và xã hội cùng giám sát. Tạo lập cơ chế đó là một bước tiến đột phá của của luật giáo dục đại học.

(Theo Giáo Dục Thời Đại)

Bài mới
Đọc nhiều