Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận vụ Sở toàn lãnh đạo ở Hải Dương

18/01/2017 19:35

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo Kết luận thanh tra việc bổ nhiệm công chức, viên chức tại Sở toàn lãnh đạo ở Hải Dương gây lùm xùm dư luận thời gian qua.

Thông tin mới nhất liên quan đến việc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Dương có 46 công chức thì có đến 44 người làm lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên, mới đây, Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo Kết luận Thanh tra chỉ ra nhiều mặt tồn tại trong việc bổ nhiệm trên tại “Sở toàn lãnh đạo ở Hải Dương“.

Thanh tra Bo Noi vu ket luan vu So toan lanh dao o Hai Duong
Sở Lao động – Thương Binh & Xã hội tỉnh Hải Dương.

Không đảm bảo quy định vẫn tuyển dụng công chức

Trong Thông báo kết luận số 40/TB-TTBNV Thanh tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng; số lượng phó trưởng phòng và việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ:

Các văn bản pháp luật được Sở LĐ-TB&XH Hải Dương sử dụng làm cơ sở pháp lý để thực hiện việc tuyển dụng công chức, viên chức; Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng; số lượng phó trưởng phòng là cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Sở LĐ-TB&XH Hải Dương chưa kịp thời tham mưu UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng để làm căn cứ thực hiện.

Trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức, giai đoạn từ 1/1/2014 đến 15/10/2016, Sở LĐ-TB&XH Hải Dương có hai trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, trong đó có một trường hợp đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và được UBND tỉnh Hải Dương tuyển dụng theo thẩm quyền, một trường hợp không đảm bảo đầy đủ theo quy định (đến nay đã chuyển công tác).

Việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội Hải Dương năm 2016 còn nhiều thiết sót, tồn tại: Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm yêu cầu trình độ, chuyên ngành đào tạo của vị trí việc làm quản lý bệnh nhân lao động lý liệu pháp không phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm quản lý bệnh nhân lao động lý liệu pháp được ban hành kèm theo đề án vị trí việc làm do Trung tâm xây dựng. Trung tâm xếp lương ngạch chuyên viên đối với 5 viên chức trúng tuyển vị trí quản lý bệnh nhân lao động lý liệu pháp là không phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

Chưa đáp ứng tiêu chuẩn ngạch vẫn được bổ nhiệm phó trưởng phòng

Trong việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở LĐ-TB&XH Hải Dương, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ ra một số thiếu sót như: “Có hai công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính; một số trường hợp có thời gian làm công chức tại Sở LĐ-TB&XH Hải Dương chưa đảm bảo để đánh giá, nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng quy tụ nhưng đã được bổ sung quy hoạch và được bổ nhiệm Phó trưởng phòng; một số trình tự bổ nhiệm chưa được thể hiện bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm.

Đồng thời, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ rõ việc thực hiện các quy định của pháp luật về số lượng Phó trưởng phòng: “Tại thời điểm 15/10/2016, Sở LĐ-TB&XH Hải Dương có 9 phòng với số lượng Phó trưởng phòng là 31 người, trong đó có 6 phòng chuyên môn có số lượng Phó trưởng phòng nhiều hơn số lượng đề xuất tại Đề án xác định vị trí việc làm do Sở LĐ-TB&XH Hải Dương trình UBND tỉnh là 8 người.

Trong quá trình thanh tra, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hải Dương quyết định cho 7 công chức thôi giữ chức vụ Phóng trưởng phòng (theo đơn tự nguyện thôi giữ chức vụ của công chức) và một Phó trưởng phòng chuyển công tác nên đến ngày 18/11/2016 số lượng Phó trưởng phòng của Sở LĐ-TB&XH Hải Dương là 23 người. Tuy nhiên, hiện nay, phòng kế hoạch tài chính và phòng bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn có số lượng Phó trưởng phòng nhiều hơn mỗi phòng một người so với số lượng đề xuất tại Đề án xác định vị trí việc làm”.

Việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, tại thời điểm ngày 15/10/2016, Sở LĐ-TB&XH Hải Dương sử dụng 17 hợp đồng làm công tác chuyên môn tại cơ quan Văn phòng Sở là chưa phù hợp với quy định.

Thông báo Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ.
Thông báo Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ.

Kiến nghị kiểm điểm xác định trách nhiệm, xử lý cá nhân, tổ chức liên quan

Thanh tra Bộ Nội vụ đã đưa ra những kiến nghị cụ thể với Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương. Cụ thể: “Xây dựng, ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở để làm căn cứ thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Chỉ đạo giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hải Dương xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức; Thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến những thiếu sót, tồn tại được nêu trong kết luận thanh tra”.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng yêu cầu giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hải Dương rà soát về điều kiện tiêu chuẩn các trường hợp được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng, miễn nhiệm chức vụ với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, thu hồi quyết định bổ nhiệm, sắp xếp, điều chuyển số lượng phó trưởng phòng các phòng chuyên môn, bảo đảm số lượng phù hợp quy định. Chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các phòng ban chuyên môn của Sở.

(Theo Kiến Thức)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM