Thành phố Hồ Chí Minh: Phát huy vai trò “đầu tàu” kinh tế của cả nước

03/12/2007 06:45

Sau buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội, ngày 3/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2007 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008 của Thành phố.

 

Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, các Bộ trưởng: Võ Hồng Phúc (Kế hoạch và Đầu tư), Phạm Khôi Nguyên (Tài nguyên và Môi trường), Vũ Văn Ninh (Tài chính), Vũ Huy Hoàng (Công Thương), Hoàng Văn Phong (Khoa khọc và Công nghệ), Hồ Nghĩa Dũng (Giao thông vận tải); Nguyễn Xuân Phúc (Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), Nguyễn Văn Giầu (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) và Thứ trưởng một số Bộ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác Chính phủ làm việc với lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Website Chính phủ

Duy trì tốc độ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng

Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hoàng Quân đã báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác Chính phủ tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2007, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2008 và kiến nghị một số cơ chế, chính sách để thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững. Theo đó, năm 2007, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao, ước tính đạt 12,6%, cao nhất trong vòng 10 năm qua; bước đầu cho thấy hiệu quả của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung và cơ cấu các ngành dịch vụ, công nghiệp đúng định hướng của Thành phố. Trong đó các ngành thương mại – dịch vụ tăng trưởng cao nhất so với các khu vực kinh tế (chiếm tỉ trọng 52,6% GDP của Thành phố), đặc biệt là ngành tài chính – ngân hàng, du lịch, bưu chính viễn thông…GDP theo giá hiện hành của thành phố ước đạt 228,697 nghìn tỉ đồng (chiếm tỉ trọng 20% GDP cả nước), GDP bình quân đầu người năm 2007 của Thành phố ước đạt 2.180 USD.

Ngành nông nghiệp đang chuyển dần sang nông nghiệp đô thị, sinh thái, giảm diện tích trồng lúa, tăng diện tích trồng hoa, rau an toàn, cây công nghiệp hàng năm và các loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Ước cả năm giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 6,5%. Thu chi ngân sách và vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao.

Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục thu được những kết quả tích cực, đặc biệt là công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và người nghèo, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng, việc đảm bảo quốc phòng-an ninh, ổn định chính trị tiếp tục được giữ vững.

Về kế hoạch phát triển kinh tế xã-hội năm 2008, Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ phát huy tối đa các nguồn lực của Thành phố quyết tâm duy trì tốc độ tăng trưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả của nền kinh tế, không ngừng cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Phấn đấu cơ bản trở thành thành phố công nghiệp vào năm 2015

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh luôn phát huy vai trò là Thành phố “đi trước” phấn đấu đạt mục tiêu cơ bản trở thành thành phố công nghiệp vào năm 2015. Để thực hiện được điều này, Phó Thủ tướng cho rằng, Thành phố phải đẩy nhanh tốc độ phát triển của ngành công nghiệp và dịch vụ, đến năm 2015 giá trị của ngành này phải chiếm tỉ trọng 60% trong cơ cấu ngành, đẩy mạnh xây dựng hạ tầng cơ sở nhất là về giao thông vận tải, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, hình thành các thị trường tài chính lớn… Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Thành phố cần xác định rõ các tiêu chí cụ thể để xây dựng các giải pháp pháp triển kinh tế-xã hội cho Thành phố “đi trước” về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đóng góp ý kiến cho kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008 của Thành phố, lãnh đạo của các Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế… cho rằng, Thành phố nên tập trung mạnh mẽ hơn nữa vào việc đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực công nghệ cao như công nghệ thông tin, công nghệ điện tử, công nghệ sinh học, để đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội trong thời kỳ hội nhập, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động của các ngành công nghệ cao; tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng hạ tầng giao thông, bến cảng; gìn giữ trật tự, kỷ cương đô thị; chú trọng tới công tác y tế dự phòng, đấu tranh phòng, chống lại các loại hình tội phạm và tệ nạn xã hội…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: Website Chính phủ

Phát huy vai trò “đầu tàu” phát triển kinh tế của cả nước

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, năm 2008 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2006-2010. Thành phố Hồ Chí Minh là “đầu tàu” kinh tế (chiếm 20% tỉ trọng GDP của cả nước) vì vậy, việc xây dựng và thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008 của Thành phố có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung trong Kế hoạch 5 năm của cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp thu ý kiến đóng góp của lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế hợp lý.

Bên cạnh việc biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Thành phố đã đạt được trong năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ ra một số hạn chế mà Thành phố cần sớm khắc phục như: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chưa rõ nét, còn chậm so với vai trò và vị trí của Thành phố. Nguồn nhân lực còn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. Cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thời kỳ hội nhập…

Thủ tướng lưu ý lãnh đạo UBND thành phố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2008: Đẩy mạnh phát triển hạ tầng, quy hoạch, bổ sung quy hoạch, nhất là về xây dựng mạng lưới giao thông.

Tăng cường các giải pháp huy động vốn phục vụ cho phát triển kinh tế.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nhanh, bền vững và hiện đại trong đó chú trọng vào những ngành công nghệ cao, các ngành dịch vụ chất lượng cao như dịch vụ ngân hàng, tài chính, cho thuê bất động sản.

Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư nước ngoài.

Kiên quyết, tiến hành đồng bộ các hoạt động đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đề ra các giải pháp hiệu quả chống ách tắc giao thông, tai nạn giao thông. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến khích các hình thức liên doanh liên kết về đào tạo nguồn nhân lực.

(Chỉnh phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video