Thành phố Hồ Chí Minh đã có quận đầu tiên không có hộ cận nghèo

24/07/2015 11:28

Ngày 23/7, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định công nhận Quận 5 hoàn thành mục tiêu không còn hộ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2015. Đây là quận đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành mục tiêu ấn tượng này.

Thành phố Hồ Chí Minh đã có quận đầu tiên không có hộ cận nghèo
Quận 5 đã không còn hộ cận nghèo có mức thu nhập bình quân đầu người từ 21 triệu đồng/người/năm. (Ảnh: TTXVN)

Quận 5 đã không còn hộ cận nghèo có mức thu nhập bình quân đầu người từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống của Chương trình Giảm nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá Thành phố giai đoạn 2014-2015.

Để duy trì kết quả này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao cho Ủy ban Nhân dân quận 5 tiếp tục tập trung chỉ đạo và xây dựng kế hoạch đẩy mạnh hỗ trợ chăm lo có hiệu quả cho các hộ dân vừa vượt qua chuẩn cận nghèo, tổ chức sản xuất làm ăn, ổn định cuộc sống, không để tái nghèo và đảm bảo giảm nghèo bền vững.

Trước đó, vào tháng 7/2014, Quận 5 cũng là địa phương đầu tiên hoàn thành chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 4 (2014-2015) khi chương trình này mới thực hiện được gần 1/3 thời gian, qua đó không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm.

Tính đến tháng 6/2015, tổng số hộ cận nghèo có thu nhập từ 16-21 triệu đồng/người/năm trở xuống của Thành phố Hồ Chí Minh là hơn 51.900 hộ, chiếm tỷ lệ 2,64% tổng số hộ dân.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đẩy mạnh các giải pháp để sớm hoàn thành chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá trên địa bàn, qua đó từng bước đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn khoảng 2% trên tổng số dân vào cuối năm 2015.

(Theo Vietnam+)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video