Thành lập Tập đoàn Bưu chính Viễn thông

15/01/2006 18:47

Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định thành lập Công ty mẹ – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT Group). Cùng với lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, VNPT Group sẽ kinh doanh cả trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, bất động sản…
Thành lập Tập đoàn Bưu chính Viễn thông

Tập đoàn có tên giao dịch quốc tế là Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT Group), trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. Tập đoàn là công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ hạch toán và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước; chịu trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT Group)
Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT Group)

Các công ty con của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông bao gồm: Tổng công ty Bưu chính Việt Nam; Các Tổng công ty Viễn thông I, II, III, nằm ở 3 miền Bắc, Nam, Trung; Các công ty do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm: Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), Công ty Phát triển phần mềm và Truyền thông (VASC); Các công ty do Tập đoàn nắm giữ 50% vốn điều lệ gồm: Công ty cổ phần Thông tin di động (VMS), Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông (GPC), cùng các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên khác được hình thành từ cổ phần hoá, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp.

Ngoài những đơn vị này, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (BCVTVN) còn có cổ phần tại 28 công ty trong hệ thống và quản lý 7 đơn vị sự nghiệp bao gồm các bệnh viện, trạm điều dưỡng và Học viện Bưu chính – Viễn thông.

Tập đoàn BCVTVN được hình thành trên cơ sở tổ chức lại cơ quan Tổng công ty Bưu chính – Viễn thông Việt Nam, Công ty Viễn thông liên tỉnh, Công ty Viễn thông quốc tế và một bộ phận của Công ty Tài chính Bưu điện… Tập đoàn sẽ hoạt động trên các lĩnh vực: đầu tư tài chính, vốn trong nước và nước ngoài, các dịch vụ viễn thông đường trục, viễn thông – công nghệ thông tin trong nước và nước ngoài, truyền thông, quảng cáo; khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình, sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư, thiết bị viễn thông – công nghệ thông tin; kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng.

(Tuổi Trẻ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video