Thành lập Bộ Công Thương là biểu hiện sự lớn mạnh của bộ máy quản lý nhà nước

22/08/2007 17:30

Chiều 22/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt Bộ Công Thương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ này sau khi hợp nhất hai Bộ Công nghiệp và Thương mại. Dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng: Hợp nhất Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại thành Bộ Công Thương là một bước tiến mới, biểu hiện sự lớn mạnh của Chính phủ trong việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước lĩnh vực công thương nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Thành lập Bộ Công Thương là biểu hiện sự lớn mạnh của bộ máy quản lý nhà nước
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Thành lập Bộ Công Thương là biểu hiện sự lớn mạnh của bộ máy quản lý nhà nước

“Gắn chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại với nhau là rất phù hợp, tạo nên môi trường luật pháp, thể chế thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp, thương mại tăng trưởng cao trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Sau khi nghe ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ: Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước hai lĩnh vực rất rộng lớn, có sự gắn kết chặt chẽ, do vậy khi xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cần thảo luận kỹ, không được bỏ sót bất kỳ lĩnh vực quản lý nào, đồng thời cũng hết sức tránh những chỗ trùng dẫm, trước khi trình Chính phủ xem xét quyết định trong phiên họp thường kỳ tháng 8/2007.

“Một tổ chức mạnh là một tổ chức xác định rõ chức năng nhiệm vụ và có bộ máy đủ khả năng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Về những điểm còn có ý kiến khác nhau, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gợi ý: Bộ Công Thương quản lý xuyên suốt quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp chế biến; thanh tra, kiểm tra an toàn công nghiệp; quản lý nhà nước về công nghiệp trong các Khu công nghiệp, Khu chế xuất.

Đối với lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường làm rõ chức năng quản lý của từng Bộ trong việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch, công tác điều tra, tìm kiếm, thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản, cho phép doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản.

Thủ tướng có ý kiến: Cục Quản lý thị trường của Bộ Công Thương cần thêm chức năng kiểm tra chất lượng sản phẩm công nghiệp.

Thủ tướng nhắc nhở lãnh đạo Bộ Công Thương bên cạnh việc khẩn trương sắp xếp bộ máy tổ chức cán bộ ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những tháng cuối năm phải nỗ lực, quyết liệt chỉ đạo, điều hành gia tăng giá trị sản lượng công nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, ổn định thị trường, giá cả./.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video