Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 – 2020

15/02/2016 11:28

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 – 2020.

Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020
Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 – 2020

Cụ thể, kiện toàn, thay thế, bổ sung một số thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020, theo đó, ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Trưởng Ban Chỉ đạo, bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 – 2020 là chỉ đạo xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm để thực hiện các mục tiêu của Chương trình phát triển đô thị Quốc gia; chỉ đạo tập huấn, hướng dẫn các địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị của tỉnh, thành phố và đô thị trực thuộc; chỉ đạo phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg và Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 30-12-2013.

Đồng thời, chỉ đạo phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước theo thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ tại 2 Quyết định ở Trung ương và địa phương.

(Theo Báo Hải Quan)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM