+
Aa
-
Tên không được viết bằng số, không quá 25 chữ
08/05/2015 10:20

Ngày 7-5 tại Đà Nẵng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức phiên họp lần thứ 20 thẩm tra dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi). 

“Hiện tại có nhiều tên riêng của công dân nước ta quá dài, có tên kéo đến 35 chữ cái, nhiều nơi đặt tên con theo tên nước ngoài gây khó khăn cho việc làm giấy tờ, hộ tịch” - ông Lý nói.
“Hiện tại có nhiều tên riêng của công dân nước ta quá dài, có tên kéo đến 35 chữ cái, nhiều nơi đặt tên con theo tên nước ngoài gây khó khăn cho việc làm giấy tờ, hộ tịch” – ông Lý nói.

Phiên họp đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả 10 vấn đề được Chính phủ xác định là trọng tâm trong quá trình lấy ý kiến nhân dân, chẳng hạn như quyền nhân thân của cá nhân, về chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, hình thức sở hữu…

Ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cho rằng quyền nhân thân của cá nhân có nhiều vấn đề cần phải sửa đổi cho hợp lý.

Ví dụ như việc đặt họ tên và chữ đệm của công dân Việt Nam cần có những quy định rõ ràng: không được viết bằng số,  bằng một chữ mà không phải tiếng Việt, không được quá 25 chữ cái…

“Hiện tại có nhiều tên riêng của công dân nước ta quá dài, có tên kéo đến 35 chữ cái, nhiều nơi đặt tên con theo tên nước ngoài gây khó khăn cho việc làm giấy tờ, hộ tịch” – ông Lý nói.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thảo luận quyền xác định lại giới tính. Nhiều đại biểu cho hay hiện tại Việt Nam có nhiều trường hợp công dân ra nước ngoài (cụ thể là Thái Lan) chuyển đổi giới tính rồi trở về Việt Nam sinh sống, nhưng do luật pháp của chúng ta chưa công nhận việc chuyển đổi giới tính nên người chuyển giới gặp nhiều khó khăn.

(Theo Tuổi Trẻ)

Bài mới
Đọc nhiều