+
Aa
-
Tây Nguyên cần tập trung khai thác tốt tiềm năng con người và đất ba-dan
18/07/2006 10:08

Ngày 17-7 tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục chủ trì Hội nghị phát triển kinh tế – xã hội Tây Nguyên giai đoạn 2006 – 2010. Trong hai ngày diễn ra hội nghị, mười bộ, ban, ngành trực thuộc Chính phủ đã báo cáo những việc đã làm sau gần năm năm thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị và Quyết định 168 của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo của các bộ và năm tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Ðắc Lắc, Ðắc Nông, Lâm Ðồng đều nhất trí cho rằng kinh tế – xã hội vừa có bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. Thế trận quốc phòng an ninh được xây dựng đồng bộ về cả lực lượng và thế trận lòng dân, ngăn chặn và xử lý kịp thời âm mưu tổ chức biểu tình, bạo loạn, vượt biên và hình thành “Nhà nước Ðề Ga”, giữ vững, ổn định chính trị. Xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động quần chúng, thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo đã có bước chuyển mới và đạt kết quả tốt.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tây Nguyên cần tập trung khai thác tốt tiềm năng con người và đất ba-dan
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tây Nguyên cần tập trung khai thác tốt tiềm năng con người và đất ba-dan

Sau khi nghe ý kiến của đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các bộ và Chủ tịch năm tỉnh Tây Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận hội nghị, đánh giá cao quyết tâm của các bộ, tỉnh trong việc phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên. Hầu hết các chỉ tiêu trong năm năm đều tăng trưởng như: GDP hằng năm bình quân đạt hơn 10%, thu ngân sách tăng 28,33%, thu nhập bình quân đầu người đạt 5,36 triệu đồng/năm, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng với 99,2% số xã có đường ô-tô đến trung tâm, 98% số xã có điện lưới quốc gia, 52,5% số hộ dùng nước sạch, 484 điểm bưu điện – văn hóa xã, 99,24 số xã đạt chuẩn về phổ cập tiểu học và 32% đạt trung học cơ sở, 71% số xã có bác sĩ và 1,43 triệu người được cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí…

Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập: chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, môi trường thu hút đầu tư kém hấp dẫn, khoảng cách giàu nghèo còn xa và khai thác tiềm năng lợi thế kém. Thủ tướng cho rằng: tăng trưởng nhanh phải gắn với bền vững, phát triển kinh tế phải gắn với môi trường, xóa đói, giảm nghèo, an ninh quốc phòng và công bằng xã hội. Do đó, trong định hướng chính sách, các bộ, ngành chức năng cần xây dựng chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư cho Tây Nguyên, tạo việc làm và thu nhập, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số.

Về thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm năm 2006-2010, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương phải khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về con người, đất ba-dan màu mỡ phát triển cây công nghiệp, phát triển nghề rừng, xây dựng thủy điện và khai thác bô-xít. Trong đó, chú trọng trồng mới gần 10 nghìn ha cao su, giải quyết việc làm cho 40 nghìn lao động (50% là đồng bào dân tộc thiểu số), phát triển 3.200 MW thủy điện và đầu tư khai thác bô-xít ở Ðắc Nông và Lâm Ðồng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường cần sớm tiến hành rà soát quy hoạch tổng thể về đất sản xuất hiện nay nhằm tiếp tục có những chủ trương chính sách đồng bộ về giải quyết đất đai, phát triển nghề rừng gắn với phát triển ngành nghề ở từng vùng; giao đất nhưng phải có những biện pháp để hỗ trợ đồng bào có đất, thu hút lao động vào các nông, lâm trường. Ðồng thời, các bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Tài chính nghiên cứu rà soát lại kế hoạch bổ sung năm năm 2006-2010 phù hợp với thực tế về những chủ trương, chính sách ưu đãi đặc biệt, thu hút đầu tư, tạo việc làm…

Riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, cùng với việc đầu tư, hỗ trợ để đẩy mạnh sản xuất, Thủ tướng đề nghị các địa phương cần tổ chức lại sản xuất và xây dựng đội ngũ cán bộ am hiểu về kỹ thuật hướng dẫn cho đồng bào về vay vốn, kỹ thuật. Trước hết, phải có chính sách để tăng cường và tổ chức lại lực lượng khuyến nông, khuyến lâm có mặt ở từng buôn, làng, hướng dẫn giúp đỡ những hộ khó khăn, thiếu kinh nghiệm sản xuất biết làm ăn, vượt qua đói nghèo ổn định cuộc

(Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều