+
Aa
-
Tập trung xây dựng đồng bằng sông Cửu Long thành vùng kinh tế trọng điểm
18/07/2006 21:22

Tại Hội nghị phát triển kinh tế-xã hội đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2006-2010 được tổ chức vào sáng 18/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo cần tập trung xây dựng đồng bằng sông Cửu Long trở thành một vùng trọng điểm phát triển kinh tế của cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: tập trung xây dựng đồng bằng sông Cửu Long thành vùng kinh tế trọng điểm
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: tập trung xây dựng đồng bằng sông Cửu Long thành vùng kinh tế trọng điểm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ, ngành, trung ương và địa phương tập trung thảo luận, phân tích rõ những nguyên nhân yếu kém trong thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị và Quyết định số 173 về phát triển kinh tế-xã hội của vùng giai đoạn 2001-2005. Đồng thời đề xuất những giải pháp, cơ chế chính sách trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trên cơ sở đó để Chính phủ ban hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2006-2010.

Trong 5 năm qua, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, hiệu quả, bền vững; các mặt văn hoá xã hội tiến kịp mặt bằng chung của cả nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng đạt 10,41%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 7,83 triệu đồng/người/năm, tăng 22% so với năm 2000. Nhiều chỉ tiêu về lĩnh vực đời sống, văn hoá, xã hội đã thực hiện có kết quả như giảm từ 27,03% số hộ nghèo năm 2001 xuống còn 11,02% năm 2005; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 22%, số hộ nông thôn được cung cấp điện đạt 89,7%, tạo việc làm mới cho hơn 1,4 triệu lao động; đời sống người dân được cải thiện. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế khu vực này vẫn chưa ổn định, chưa tương xứng với tiềm năng, tốc độ tăng GDP bình quân đầu người đạt thấp, mới bằng 67% so với mức bình quân chung của cả nước; Hệ thống kết cấu hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực và mặt bằng dân trí thấp hơn bình quân cả nước, tỷ lệ đói nghèo còn cao, tình hình an ninh, chính trị còn phải tăng cường củng cố…

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã thẳng thắn thừa nhận, mặc dù thời gian qua, đồng bằng sông Cửu Long đã có những bước phát triển, tuy nhiên mục tiêu đề ra thì nhiều nhưng hiệu quả đạt được chưa như mong muốn. Đặc biệt, hệ thống giao thông hiện nay trong khu vực chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương; giáo dục đào tạo ở các tỉnh còn yếu kém so với các khu vực khác trong cả nước; việc xoá đói giảm nghèo chưa được giải quyết triệt để.

Nguyên nhân của tình hình trên là do việc triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng như sự quản lý của cán bộ ngành, địa phương chưa thống nhất, thiếu đồng bộ nên chưa tạo được sức mạnh chung của toàn vùng. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để đánh giá hiệu quả của các công trình thuỷ lợi, các chính sách giải quyết đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời bàn bạc các giải pháp để đẩy mạnh công tác này./.

(Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều