Tập trung tuyên truyền sâu rộng việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

04/11/2016 20:40

Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thông báo Kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kết quả kỳ họp thứ 7 Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhấn mạnh quyết tâm của Đảng trong việc thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ngày 4-11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc tháng 11-2016. Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lâm Phương Thanh báo cáo kết quả nổi bật Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đồng chí Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình  bày chuyên đề “Thực trạng việc thu, chi bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thời gian qua –  Những vấn đề đặt ra và một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới”; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc thông tin về tình hình thế giới và kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta từ đầu năm đến nay, dự báo tình hình thế giới và dự kiến hoạt động đối ngoại trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lâm Phương Thanh đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên lưu ý một số vấn đề như sau:

Về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thông báo Kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kết quả kỳ họp thứ 7 Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhấn mạnh quyết tâm của Đảng trong việc thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, cần tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức để toàn Đảng, toàn dân, nhất là người sử dụng lao động, các cơ sở y tế nhận thức và hiểu rõ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động bảo hiểm xã hội. Ngành bảo hiểm xã hội cần khẩn trương nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Quỹ và cơ sở dữ liệu của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chú trọng khắc phục tình trạng hành chính hóa, chủ động đến với doanh nghiệp, đến với người sử dụng lao động, người lao động, người dân để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trong bối cảnh nhiều cơ sở y tế, khám chữa bệnh được giao quyền tự chủ thu viện phí, trả lương cho cán bộ y tế, ngành bảo hiểm xã hội cần tích cực, chủ động nghiên cứu, tìm ra các giải pháp vừa nâng cao chất lượng phục vụ người dân, vừa quản lý hiệu quả quỹ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; chú trọng phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật có biện pháp ngăn ngừa, phát hiện và kịp thời xử lý những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, lạm dụng, trục lợi, sử dụng sai mục đích các loại quỹ này.

Về tình hình thế giới và kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà  nước, đồng chí Lâm Phương Thanh đề nghị khi tuyên truyền về nội dung này, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung phân tích, làm rõ quan điểm của Đảng ta về công tác đối ngoại trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, đồng chí Lâm Phương Thanh đề nghị cần tiếp tục tuyên truyền nội dung, kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII, nhất là việc thảo luận tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; một số dự luật liên quan đến các lĩnh vực, đối tượng nhạy cảm.

Tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng ta về quan hệ đối ngoại quốc tế; tiếp tục tuyên truyền quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ và các bộ, ngành, chính quyền địa phương trong việc ổn định đời sống nhân dân; công tác khắc phục hậu quả lũ lụt và hoạt động “tương thân tương ái” của đồng bào cả nước hướng về miền Trung; tuyên truyền việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, đền bù thiệt hại cho ngư dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường ở 4 tỉnh miền Trung; chủ động đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng sự cố môi trường biển để kích động người dân, gây mất ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

(Theo Tạp chí Tuyên giáo)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video