+
Aa
-
Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn hoàn thành kế hoạch đầu tư 2006
22/07/2006 21:04

Ngày 22/7/2006, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo Hội nghị giao ban về kế hoạch đầu tư bằng vốn Nhà nước 6 tháng đầu năm 2006 và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2006 ước đạt 39,5 nghìn tỷ đồng, bằng 48,4% kế hoạch năm và tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước tập trung đạt gần 36 nghìn tỷ đồng, bằng 47,6% kế hoạch năm. Nhìn chung, công tác chuẩn bị và giao kế hoạch năm sớm, hệ thống chỉ tiêu kế hoạch rõ ràng, tăng cường phân cấp trong quản lý đầu tư đã tạo thuận lợi cho các Bộ, ngành và địa phương chủ động, phân bổ giao chỉ tiêu kế hoạch và triển khai kế hoạch tích cực ngay từ đầu năm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn hoàn thành kế hoạch đầu tư 2006
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn hoàn thành kế hoạch đầu tư 2006

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của các Bộ, ngành TW và địa phương, mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn về thời tiết, dịch bệnh, giá cả thế giới biến động nhưng GDP 6 tháng đầu năm vẫn đạt mức tăng trưởng 7,4% và tổng vốn đầu tư toàn xã hội cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn từ ngân sách Nhà nước chưa đạt kế hoạch.

Những nguyên nhân mà trong 6 tháng qua không hoàn thành kế hoạch là vướng mắc trong cơ chế chính sách (cơ chế, thủ tục..), sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các ngành chức năng, yếu kém của chủ đầu tư mà trực tiếp là các Ban quản lý dự án ( trình độ năng lực và trách nhiệm yếu kém), các nhà thầu và chủ yếu là doanh nghiệp Nhà nước thiếu vốn… Các dự án chậm tiến độ đã gây lãng phí lớn cho đất nước, chẳng hạn như một nhà máy điện công suất 300MW nếu chậm tiến độ 1 năm thì nhà nước thiệt hại cho đất nước hàng chục triệu USD hay các công trình sản xuất khác cũng vậy.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành TW phải tìm cho được các giải pháp, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình, nhất là các công trình trọng điểm để hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2006. Trong đó, tập trung vào quản lý điều hành, sửa lại những Nghị định, Thông tư hướng dẫn cho phù hợp với hội nhập và cơ chế thị trường, tạo sự phối hợp đồng thuận giữa các Bộ, phân cấp mạnh cho 2 cấp là người quyết định đầu tư và chủ đầu tư.

Các Bộ, ngành phải tiến hành giao ban hàng tháng nhằm tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo quyết liệt giải quyết những bất cập như: dự án chưa được phê duyệt thì chưa được giải phóng mặt bằng, khi được duyệt thì lại không có mặt bằng. Đây là vòng luẩn quẩn về thủ tục cần phải sửa, không có lý do gì mà chúng ta ban hành ra những Nghị định lại làm chậm tiến độ các công trình vì những lý do không chính đáng… Do vậy, phải sửa lại Nghị định 16, 17 và ban hành qui chế giải phóng mặt bằng và tái định cư trên cơ sở địa phương giải phóng mặt bằng và chủ đầu tư phải đảm bảo vốn.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn chỉnh báo cáo về đầu tư, phải chỉ rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp phù hợp với thực tế để ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp điều hành và tăng cường quản lý đầu tư XDCB bằng nguồn vốn nhà nước 6 tháng cuối năm 2006./.

(Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều