Tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách về đời sống và việc làm của người lao động

02/06/2013 11:03

Sáng 2-6, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị lần thứ 11 BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa X).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị lần thứ 11 BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa X).
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị lần thứ 11 BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa X).

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Đặng Ngọc Tùng cho biết, 5 năm qua, do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế nước ta gặp rất nhiều khó khăn và trực tiếp ảnh hưởng đến việc làm, tiền lương, thu nhập, nhà ở, đời sống của CNVCLĐ. Tuy vậy, đội ngũ CNVCLĐ vẫn tin tưởng, ủng hộ đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quyết tâm vượt khó trong lao động, sản xuất, công tác, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đất nước. Các cấp công đoàn đã bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X đề ra. Tập hợp được ý kiến của đông đảo đoàn viên và NLĐ tham gia xây dựng, hoàn thiện hàng trăm văn bản pháp luật, chính sách, chế độ đối với NLĐ và tham gia xây dựng Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, các cấp công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011- 2020; Nghị quyết của Quốc hội và các Nghị quyết của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” theo hướng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giải quyết tốt vấn đề quan hệ lao động, khắc phục tình trạng tranh chấp lao động, đình công không đúng trình tự pháp luật, bảo vệ quyền lợi NLĐ khi doanh nghiệp phá sản, giải thể… Đồng thời, công đoàn chủ động hơn nữa trong công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng; tăng cường tổ chức các cuộc đối thoại, lắng nghe ý kiến của CNVCLĐ, giải quyết hiệu quả những vấn đề cấp bách về việc làm, tiền lương và nhà ở cho công nhân.
Linh Nhi

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video