Tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài

28/11/2013 14:52

Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đặc biệt là cải thiện hơn nữa môi trường pháp lý phù hợp và thuận lợi cho hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khi phát biểu tại Hội nghị lần thứ 3 về hợp tác giữa Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Theo Phó Thủ tướng, trong những năm qua, Việt Nam tiếp tục thu được nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và công bằng xã hội. Nhờ các thành tựu về tăng trưởng kinh tế và chính sách an sinh xã hội, Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc về xóa đói, giảm nghèo.

Các đại biểu tham dự hội nghị lần thứ ba về hợp tác giữa Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ diễn ra sáng 28/11 tại Hà Nội. Ảnh VGP/Hải Minh

Tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước đã giảm từ 13,7% năm 2008 xuống còn 9,6% năm 2012. Thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng gần 2 lần trong 5 năm qua. Năm 2012, số  lượt hộ thiếu đói giảm 27,6% và tỷ lệ hộ nghèo cả nước cũng giảm 1,76% so với năm 2011.

Về đối ngoại, quan hệ giữa Việt Nam và các nước trong cộng đồng quốc tế, các tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức nhân dân và phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được mở rộng, đa dạng hoá theo tinh thần “Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

Phó Thủ tướng khẳng định những thành tựu đó một phần là nhờ sự giúp đỡ rất có ý nghĩa của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với Việt Nam.

Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, trong khi tính bền vững của giảm nghèo còn thấp. Bên cạnh đó, Việt Nam phải dành nhiều thời gian, công sức và nguồn lực để ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Vì vậy, Phó Thủ tướng mong muốn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục mở rộng hơn nữa sự hợp tác và giúp đỡ Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Hải Minh

Tin tưởng Hội nghị lần này sẽ tìm ra những biện pháp thích hợp để tăng cường trao đổi thông tin, mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác và đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hữu nghị chân thành và cởi mở đã được hình thành từ nhiều năm qua, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gợi ý các đại biểu quan tâm trao đổi về biện pháp thực hiện một số ưu tiên sau:

Một là, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực thế mạnh của mình và phù hợp với nhu cầu cũng như luật pháp của Việt Nam.

Hai là, phối hợp với các cơ quan và địa phương của Việt Nam xây dựng và triển khai các dự án thiết thực, hướng vào các ưu tiên về phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam theo Chương trình quốc gia về Xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 2013-2017, trước hết là giảm nghèo, tạo công ăn việc làm; cải thiện dịch vụ y tế, giáo dục, ngăn chặn dịch bệnh, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Ba là, mở rộng sự giúp đỡ phát triển bằng các dự án lồng ghép dài hạn và nguồn tài trợ bền vững hơn, kết hợp nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ làm công tác phát triển, xoá đói giảm nghèo và người dân trong cộng đồng.

Bốn là, củng cố và tăng cường các cơ chế hợp tác với các cơ quan và địa phương của Việt Nam, đặc biệt là cơ chế hợp tác ba bên: Chính quyền địa phương – Tổ chức phi chính phủ nước ngoài – người dân, theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng nỗ lực nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sửa đổi các văn bản pháp quy theo hướng đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính liên quan tới các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Các bộ, ngành của địa phương cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương mình, bảo đảm quản lý dự án hiệu quả, đồng thời thực hiện đúng các cam kết với các tổ chức tài trợ.

Hải Minh (Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video