Tạo bước đột phá về xóa đói nghèo cho 61 huyện nghèo nhất nước

18/11/2008 19:00

Ngày 18/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì phiên họp Chính phủ giữa kỳ tháng 11/2008, tập trung bàn về các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững đối với các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao và về một số dự thảo pháp lệnh, chiến lược.Theo tờ trình về Đề án hỗ trợ thực hiện giảm nghèo bền vững đối với các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, do Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Bạch Hồng trình bày, hiện 61 huyện nghèo nhất nước ta có dân số khoảng 2,4 triệu người, trong đó có tới 90% là đồng bào dân tộc thiểu số sống rải rác với mức thu nhập bình quân đầu người 2,5 triệu đồng/năm.

Thủ tướng Chính phủ: Phải hỗ trợ tận tay đồng bào nghèo
Thủ tướng Chính phủ: Phải hỗ trợ tận tay đồng bào nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện này còn tới 50% với m ức thu nhập chỉ bằng 1/3 thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn hiện nay.

Phải hỗ trợ tận tay người nghèo

Với mục tiêu tạo sự chuyển biến nhanh hơn về đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện nghèo, bảo đảm đến năm 2020 ngang bằng với các huyện khác, các thành viên Chính phủ đã thảo luận về định hướng sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách; xây dựng cơ chế chính sách đặc thù và các đề án, biện pháp cụ thể trong phát triển sản xuất, tạo việc làm, các chính sách đặc thù về công tác cán bộ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các huyện nghèo…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ phải sớm xây dựng lộ trình, các chính sách, cơ chế đặc thù, các biện pháp đột phá nhằm thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo tại 61 huyện nghèo nhất cả nước, tăng cường đào tạo nghề và giải quyết việc làm; phát triển giáo dục đào tạo, cơ sở hạ tầng thiết yếu; gắn trách nhiệm xóa đói giảm nghèo như một nhiệm vụ của lực lượng quân đội, biên phòng ở địa phương cũng như đẩy mạnh các phòng trào thanh niên giúp đỡ đồng bào nghèo…

Các thành viên Chính phủ đã nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số và Điều 6 Pháp lệnh thuế Tài nguyên để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội
Các thành viên Chính phủ đã nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số và Điều 6 Pháp lệnh thuế Tài nguyên để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội

Thủ tướng cũng gợi mở những công việc cụ thể như các lâm trường giao khoán các loại rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng kinh tế cho người dân quản lý với mức tiền công hợp lý. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, giao đất sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi; cung cấp lương thực cho người dân không có điều kiện sản xuất hoặc chưa có đất để sản xuất.

“Việc xây dựng chính sách phải cụ thể dựa trên điều kiện mỗi địa phương. 61 huyện nghèo có hơn 4 triệu ha rừng (chiếm tới 80% diện tích tự nhiên), mà thu nhập đem lại chỉ có 20%, thậm chí có nơi còn thiếu đói là không chấp nhận được. Dứt khoát phải tiến hành giao khoán rừng cho người dân, gắn với cấp lương thực và hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi. Đây là chính sách trực tiếp giữ rừng, tạo động lực để đồng bào nghèo vươn lên từng bước thoát nghèo”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhất thiết không để đồng bào thiếu đói. Đến năm 2010, phấn đấu cải thiện cơ bản cuộc sống của các hộ nghèo. Thủ tướng lưu ý, phải hỗ trợ tận tay đồng bào nghèo để tránh thất thoát.

Trong phiên họp, các thành viên Chính phủ cũng đã tập trung thảo luận về tờ trình Dự thảo Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 do Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền trình bày.

Các thành viên Chính phủ cũng thảo luận và nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số và Điều 6 Pháp lệnh thuế Tài nguyên để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo dự thảo sửa đổi điều 10 Pháp lệnh dân số của Bộ Y tế, mỗi cặp vợ chồng và cá nhân có quyền quyết định thời gian sinh con phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con cái trên cơ sở bình đẳng; Chính phủ quy định cụ thể những trường hợp được sinh trên hai con.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video