+
Aa
-

Tăng cường quản lý ô tô tạm nhập của đối tượng hưởng ưu đãi

06/02/2018 11:48

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Công an, Giao thông vận tải theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ, có biện pháp tăng cường quản lý việc tạm nhập xe ô tô của các đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ.

imageviewaspx-1393227842
Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng yêu cầu phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành để tăng cường quản lý nhà nước và phù hợp với yêu cầu thực tế.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều