Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thị trường chứng khoán

31/01/2007 13:59

Đó là kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sau khi làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ để nghe báo cáo tình hình và bàn các biện pháp tăng cường quản lý và giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán (TTCK).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thị trường chứng khoán
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thị trường chứng khoán

Đánh giá về sự phát triển của TTCK hiện nay, Thủ tướng cho rằng cần phải quan tâm xử lý một số vấn đề sau: giá một số cổ phiếu tăng liên tục ở mức cao; chất lượng dịch vụ của các tổ chức tài chính trung gian, hoạt động tư vấn, giám sát, định giá cổ phần để niêm yết, chất lượng và quản lý thông tin còn hạn chế; các quy định về quản lý, kiểm soát thị trường đảm bảo phát triển bền vững còn thiếu và chưa đồng bộ; sự chủ động của các bộ, ngành chức năng cũng như sự phối hợp liên ngành để thực hiện quản lý, kiểm soát TTCK chưa thật tốt; năng lực quản lý giám sát thị trường của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn yếu.

Vì vậy, để tiếp tục tạo điều kiện cho TTCK phát triển ổn định, bền vững, thực sự trở thành một kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế; đồng thời, bảo đảm lợi ích hợp pháp cho nhà đầu tư, góp phần hoàn thiện và phát triển đồng bộ thị trường tài chính Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu: Các Bộ Tài chính, KH-ĐT và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động nghiên cứu ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện các quy định nhằm quản lý, giám sát, kiểm soát cho TTCK đảm bảo phát triển ổn định, bền vững.

Sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam phải theo lộ trình phù hợp với cam kết quốc tế và điều kiện kinh tế – xã hội của nước ta. Trước mắt chưa điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video