Tân Tạo bao giờ ngưng phát hành cổ phiếu

16/05/2013 14:27

CTCP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) vừa công bố các nội dung để trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 thông qua, trong đó có kế hoạch tăng vốn thêm 1,000 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu hoạt động năm 2013.Theo đó, HĐQT đề nghị được giữ lại một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận của năm 2012 để bổ sung vốn lưu động và nâng vốn điều lệ bằng cách chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng. Cụ thể, công ty sẽ phát hành thêm khoảng 56 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2012 và thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10%. Nguồn phát hành trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 và thặng dư vốn đã đủ thời hạn 3 năm tính đến 31/12/2012.

Đại học Tân Tạo
Đại học Tân Tạo

Đồng thời, công ty cũng sẽ phát hành cổ phiếu để cấn trừ công nợ với số tiền gốc hơn 243 tỷ đồng và lãi phát sinh tại thời điểm cấn trừ cho CTCP Đại học Tân Tạo bằng giá giao dịch 5 phiên liên tục tại thời điểm cấn trừ, với điều kiện giá cổ phiếu cấn trừ tối đa không vượt quá mệnh giá.

Cũng liên quan đến vấn đề cổ phiếu, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông trích thưởng bằng cổ phiếu cho các Thành viên HĐQT, cán bộ quản lý, cán bộ công nhân viên, các cá nhân, tổ chức, cổ đông có đóng góp tích cực và hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, trích thưởng này không vượt quá 2% lợi nhuận thuần và phải đảm bảo chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng 2012.

Về kế hoạch năm 2013, công ty đưa ra các chỉ tiêu kinh doanh để Đại hội thông qua gồm doanh thu 632 tỷ đồng, lợi nhuận thuần 104 tỷ đồng và tiếp tục phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, đồng thời thưởng cho cổ đông nhằm bổ sung vốn lưu động.

Năm 2013, ITA sẽ cân nhắc đầu tư tiếp hoặc thoái vốn ở các dự án đang tham gia. Công ty cũng thực hiện góp 50 tỷ đồng trong năm 2013 và gia hạn sang năm 2014 việc góp tiếp 100 tỷ đồng vào dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật mặt bằng cho cụm công nghiệp Xi măng Tân Tạo tại Hà Nam để bán và cho thuê.

Tân Tạo bao giờ ngưng phát hành cổ phiếu
Tân Tạo bao giờ ngưng phát hành cổ phiếu

Công ty cũng đề nghị cổ đông cho phép góp vốn 50 tỷ đồng trong năm 2013 và gia hạn sang năm 2014 tiếp tục góp 200 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật mặt bằng cụm công nghiệp Nhà máy nước Long An công suất 100,000 m3/ngày.

Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, công ty đã đạt 568 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế 33.2 tỷ đồng, giảm 55%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2012 đạt 501 tỷ đồng.

Tại Đại hội này, HĐQT đề xuất cổ đông bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Lài làm Thành viên HĐQT thay thế các thành viên đã từ nhiệm.

(BVT)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video