yêu nước

Người Việt bây giờ còn yêu nước như xưa?

2013-01-31 06:57:20
“Lắng nghe tiếng nói của dân thấy muôn vàn tiếng kêu than về sự nhũng nhiễu của các cơ quan công quyền. Những việc như thế làm xói mòn lòng tin ghê lắm”. Kẻ...