xử lý rác
Công nghệ xử lý rác không thể chôn lấp như 50 năm trước
2020-11-04 06:22:55
Theo GS.TS Đặng Kim Chi, công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt tại Việt Nam chủ yếu ở hình thức chôn lấp. Đây là một điều phản khoa học, gây ô nhiễm môi trường...
Đọc nhiều