Vụ Tổ chức cán bộ
Yêu cầu Cục Quản lý y dược cổ truyền kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ công văn 5944
2021-07-31 17:11:55
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết Vụ Tổ chức cán bộ đã có văn bản yêu cầu Cục Quản lý y dược cổ truyền kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân...
Đọc nhiều