Việt Nam Trung Quốc đàm phán về Biển Đông
Việt Nam và Trung Quốc đàm phán về vịnh Bắc Bộ và Biển Đông
2021-01-08 18:14:42
Việt Nam và Trung Quốc tổ chức đàm phán vòng XIV Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, và vòng XI Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển...
Đọc nhiều