vi khuan

Các nhà khoa học “té ngửa” khi phát hiện có vi khuẩn trong não người

2013-03-19 10:11:33
Các nhà khoa học đã hoàn toàn bất ngờ khi phát hiện ra vi khuẩn có trong não vì từ trước đến nay, não người vẫn được xem như một thành trì bất khả xâm phạm...