vật liệu sinh học
Thầy trò biến bùn giấy thải thành vật liệu bền gấp 16 lần thép
2020-12-14 12:01:43
Thầy trò Đại học Bách khoa tận dụng bùn thải của nhà máy giấy để làm vật liệu sinh học bền gấp 16 lần thép, đạt giải nhất Tech Planter châu Á. Giải thưởng...
Đọc nhiều