vàng miếng
Ngân hàng Nhà nước quy định sản xuất vàng miếng
2012-08-23 23:39:54
Quyết định 1623/QĐ-NHNN về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có hiệu lực kể từ ngày ban hành, tức là từ...
Đọc nhiều