Vân Đồn

‘Chúa đảo’ Đào Hồng Tuyển và 7,5 tỷ USD chờ mở casino

2013-09-03 14:20:31
Doanh nhân nhìn nhận thế nào về Khu HC-KT đặc biệt Vân Đồn và những gì Quảng Ninh đang nỗ lực làm? Hỏi chuyện người từng làm địa danh Tuần Châu vang danh...
Hàng ngàn người dân ở Vân Đồn bị Xí nghiệp Nước Vân Đồn lấy nước hồ bán cho dân ăn cho rằng đây là hành vi vô lương tâm, cần phải xử lý nghiêm. Để...
Bài chọn lọc