vắc-xin thứ 7
Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc-xin Covid-19 Hayat-Vax
2021-09-10 14:20:51
Bộ Y tế vừa phê duyệt có điều kiện vắc-xin Covid-19 Hayat-Vax cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đây là vắc-xin thứ 7 được cấp phép...
Đọc nhiều