Ủy ban bầu cử Quốc hội và HĐND
TP.HCM đã có 4 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, 2 người tự ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM.
2021-03-09 19:44:32
Đến ngày 8-3, Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã tiếp nhận 4 hồ sơ tự ứng cử ĐBQH khoá XV, 2 hồ sơ tự ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM. Ông Nguyễn Hồ Hải – phó bí...
Đọc nhiều