UNESCO

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp đoàn đại biểu UNESCO

2012-06-15 07:59:39
Sáng 15/6, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp ông Eric Falt, Trợ lý Tổng giám đốc Tổ chức Văn hóa – Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO)...